Neem contact op

info@szos.nl

Doel
Stichting Zendingsondersteuning Suriname heeft als doel om het evangelie te verspreiden in Suriname en Christelijke hulpverlening te bieden. Dit doet SZOS door zendingswerkers uit te zenden en projecten op het gebied van zending, Bijbelverspreiding en evangelisatie te ondersteunen.

Vanuit de SZOS zijn Andy en Jacoline uitgezonden naar Suriname.
TFC
De Thuisfrontcommissie (TFC) is een belangrijk onderdeel van SZOS. Jaarlijks organiseert de TFC verschillende acties om geld in te zamelen voor het levensonderhoud van Andy en Jacoline. Ook werft de TFC donateurs. Daarnaast verzorgt de TFC voorlichting over SZOS en het werk van Andy en Jacoline, bijvoorbeeld door het uitbrengen van een nieuwsbrief en de organisatie van presentaties.
Commissie Projecten & PR
De nieuwe commissie Projecten & PR richt zich met name op het mogelijk maken van projecten op het gebeid van evangelisatie en Bijbelverspreiding. Dit doet de commissie bijvoorbeeld door jaarlijks een sponsorfietstocht te organiseren. Daarnaast is de commissie ook verantwoordelijk voor de huisstijl, het ontwikkelen van informatiemateriaal en de website van de SZOS.
Bestuur
Arjan Vos, voorzitter
Anja Voogd, secretaresse
Geurt Versteeg, penningmeester
Verantwoording
Er wordt geen beloning of vergoeding verstrekt voor de werkzaamheden die door het bestuur en de bestuursadviseurs worden uitgevoerd. De statuten voorzien niet in een beloningsregeling ten aanzien van de werkzaamheden van het bestuur. De stichting heeft geen personeel in dienst. Alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis gedaan.

Zie voor het beleidsplan van de SZOS het pdf-bestand: Beleidsplan SZOS 2023-2025.
Zie voor het meest recent gepubliceerde jaarverslag het pdf-bestand: Jaarrekening SZOS 2022

RSIN/Fiscaal nummer: 850242770