Neem contact op

info@szos.nl

Hieronder volgt een uitgebreide juridisch correcte privacy verklaring. Deze komt samengevat op het volgende neer: Er worden alleen gegevens van u verwerkt die door u zelf zijn verstrekt en uw IP-adres. De gegevens worden verwerkt in een streng beveiligd boekhoudprogramma. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het uitvoeren van de door u aangevraagde dienst.
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Stichting Zendingsondersteuning Suriname, hierna te noemen SZOS, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SZOS, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan SZOS verstrekt. SZOS kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres – Uw bankrekeningnummer
Waarom SZOS gegevens nodig heeft
SZOS verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan SZOS uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
Hoe lang SZOS gegevens bewaart
SZOS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Delen met anderen
SZOS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden dus niet verkocht aan derden.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van SZOS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@szos.nl, SZOS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiligen
SZOS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De SZOS maakt gebruik van een boekhoud programma met strenge beveiliging en is enkel toegankelijk voor de bestuur- of thuisfrontcommissieleden van de SZOS die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SZOS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SZOS op via administratie@szos.nl.
www.szos.nl is een website van SZOS. SZOS is als volgt te bereiken:

Stichting Zendingsondersteuning Suriname

IJsvogellaan 20

4143AM Leerdam

Tel: 0345 633989

e-mail algemeen: info@szos.nl

e-mail administratie: administratie@szos.nl

KvK-nummer: 51961156