Neem contact op

info@szos.nl

Kijk en Lees Bijbel vertaling

€4 075 van €18 000 opgehaald
Persoonlijke info

Mollie

Totaalbedrag: €100,00

Onder de inlandse christenen in Suriname is een nood aan materiaal, met name materiaal voor ouders om met hun jonge kinderen door te nemen en voor oudere kinderen om zelf te lezen. De indianen spreken thuis en onderling Trio en/of Wayana, maar op school wordt Nederlands gedoceerd. Om die reden worden de indianentalen door de meesten niet heel vlot gelezen, maar wordt de Nederlandse taal ook onvoldoende gepraktiseerd. Om die reden is in de afgelopen jaren de peuterbijbel ‘Kijk en luister’ vertaald voor de jonge kinderen van de Trio en Wayana indianen. Er is echter nog geen kinderbijbel voor de oudere kinderen. Daarnaast hebben de volwassenen ook behoefte aan eenvoudig bijbels onderwijs, maar ook voor hen is nog onvoldoende materiaal. Om die reden is besloten om het vervolg van de ‘Kijk en luister’ te gaan vertalen, namelijk de ‘Kijk en lees’. Onlangs is gestart met de Trio-vertaling van deze kinderbijbel. Er ligt echter ook nog de wens om de kinderbijbel te vertalen naar het Wayana.

Het doel is het bereiken van de oudere Trio en Wayana kinderen en hun ouders met een begrijpelijke kinderbijbel als materiaal voor de huisgodsdienst en Bijbels onderwijs. Het project beoogd daarnaast een bijdrage te leveren aan de taalvaardigheden van de kinderen en jongeren.

Lees meer in het projectvoorstel (PDF)