Neem contact op

info@szos.nl

Geschiedenis
MAF Suriname is in 1964 opgericht door Mission Aviation Fellowship (MAF) in de Verenigde Staten en is hiermee één van de oudste vliegmaatschappijen in Suriname. Sinds 1982 is ze een zelfstandige Surinaamse organisatie met voornamelijk personeel uit eigen land. Een aantal jaren heeft het Surinaamse Zendings Vliegdienst geheten, maar de naam MAF was en is zo ingeburgerd dat het sinds per november 2013 weer MAF Suriname heet. In het verleden zijn er vaak buitenlandse interim-managers en soms ook piloten aangetrokken om de organisatie te helpen bij het uitvoeren van hun missie.

Huidige situatie
Door de vele wisselingen op managementniveau was er grote behoefte aan een leidinggevende die zich voor langere tijd verbind aan de organisatie, beleid maakt en voor een positieve impuls zorgt wat betreft de inhoud van de vluchten en ook het aantal. De vluchten worden gemaakt voor zending en ontwikkelingswerk. Ook vliegt ze zo’n 250 ambulancevluchten per jaar voor de Medische Zending en redt op die wijze vele levens. Daarnaast wordt er ook commercieel gevlogen om de kosten te dekken voor het primaire doel van MAF Suriname, namelijk het dienen van de kerken.
MAF Suriname is gevestigd in de hoofdstad Paramaribo en vliegt vanaf het vliegveld met de prachtige naam ‘Zorg & Hoop’.
Vanwege het hanteren van de strenge MAF-veiligheidsnormen en -voorschriften, is MAF een solide, betrouwbare en veilige vliegorganisatie in Suriname gebleken.

Andy’s werk bij MAF
De taken van Andy zijn: het leidinggeven aan het personeel van de organisatie, beleid maken, contacten leggen en onderhouden met (zendings)kerken en andere opdrachtgevers, zoals de Medische Zending (MZ) en ontwikkelingsorganisaties. Lange tijd was Andy eerste piloot waardoor de managementtaken onder druk stonden. Met de aanwerving van nieuwe piloten hoopt Andy een betere balans te vinden tussen management en piloot-zijn.
Tijdens de vluchten die hij voor MAF maakt, krijgt hij gelegenheid om contact te leggen/onderhouden met de mensen uit het binnenland van Suriname. Dit kunnen gesprekken zijn over geestelijke zaken, het nieuws uit de stad, maar ook praktische hulp aan bijvoorbeeld technische apparatuur.

Meer grondtijd
In vroeger tijden maakte MAF meer ruimte vrij voor het contact met zendelingen en stammen in de binnenland. De zendelingen waren afgezonderd van verder contact met de buitenwereld vanwege het ontbreken van wegen. Zij waren erg blij met het contact met de piloot. De piloot probeerde de zendeling te bemoedigen en te vragen of zijn hulp ergens bij nodig was.
Momenteel wonen er vrijwel geen zendelingen meer onder de stammen in het binnenland. De gepensioneerde zendelingen zijn naar de stad Paramaribo of naar hun thuisland vertrokken vanwege het primitieve leven in het binnenland. Jongere zendelingen werken in en vanuit de hoofdstad, maar zien het primitieve leven niet zitten.
De gemeenten die zijn ontstaan als vrucht op de arbeid in de voorgaande jaren, verlangen naar meer onderwijs. Het kennisniveau is erg laag en de gemeenten zijn daardoor erg kwetsbaar voor dwalingen.

Toekomst
MAF ziet deze nood en wil daar graag op inspelen door het vliegtuig langer aan de grond te houden, zodat de piloot in staat wordt gesteld tijd met de mensen door te brengen.

Verder staat MAF voor een aantal belangrijke uitdagingen als vliegorganisatie. Sinds kort mag MAF dienen met een nieuwe vloot, wat qua onderhoud en operatie voldoende organisatorische uitdagingen met zich meebrengt.

Er is belangstelling vanuit Amerika om de zending onder de Marrons weer inhoud te geven. MAF kan een grote rol spelen qua informatievoorziening, het invliegen van zendelingen en het vliegen van materialen.

Kaart van Suriname met de vliegvelden waar MAF opereert, en de woonplaats van familie Bijkerk.: