Al een heel jaar zijn Stefan en Elise thuis van school met hier en daar een paar uren naar school voor een toets. Het 3e kwartaal is afgelopen. Een kwartaal bestaat uit 9 schoolweken. Het einde van het schooljaar is dus in zicht. We kregen deze week weer verruiming van de maatregelen, omdat er weinig nieuwe besmettingen zijn. Dat betekent niet dat de school weer helemaal open zal gaan, maar wie weet 1 of 2 dagen per week. We zijn dankbaar dat de school vanaf het begin zo initiatiefrijk is geweest, waardoor de studenten geen achterstand hebben afgelopen in tegenstelling tot veel andere scholen in de buurt. Tegelijkertijd zal het voor sommige studenten een hele moeilijke tijd zijn geweest omdat het online-gebeuren niet past bij hun manier van leren, stress door de kleine leefwereld, geen weerstand kunnen bieden aan de verleiding om onder schooltijd te gamen met alle gevolgen van dien en gebrek aan toezicht en begeleiding vanwege de afwezigheid van een ouder of verzorger.
Ook al hebben we dan weinig zieken in het land gehad, de schadelijke gevolgen grijpen wel haar duizenden. ‘Wees ons genadig, Heere en herstel ons land.’