Half vijf in de ochtend…..de muziekgroep wekt de bezoekers om op te staan en stille tijd te houden als voorbereiding op de conferentiedag. Bij het opstaan ziet men in de kerk al beweging. Vanaf 04.00 u. wordt daar gebeden met mensen die ziek en/of bezeten zijn of andere noden hebben. Tijdens de conferentiedagen blijkt dat de sprekers geen thema hadden afgesproken, maar dat ze allemaal zo geleid zijn dat alle onderwijs in elkaars verlengde ligt. Naast de preken is er veel muziek en worden nieuwe vriendschappen aangegaan. Afspraken worden gemaakt om elkaar op te zoeken en kennis over te dragen.

Inmiddels ligt de drukbezochte Bijbelconferentie achter ons. Vorige week woensdag is de laatste Indiaan door MAF thuisgebracht. Het was een prachtige tijd voor MAF en het waren heerlijke dagen voor de bezoekers. Blijf in gebed voor hen, zodat Gods kerk gebouwd wordt door de Naprediker van de conferentie.