Als door een wonder mag ik het vliegtuig weer in. We gaan op weg naar Tepoe en Palumeu.
De dokter gooide onverwachts zijn schema om zodat er toch plaats ontstond. En dat op de laatste dag voordat Andy naar Amerika vertrekt. Alle lof en eer aan God!
We zijn verzekerd dat we mogen gaan en dat God omziet naar de Indianenvrouwen.
Bidt u mee?