De dokter hoopt D.V. 26 maart naar Tepoe en Palumeu te gaan. Waarschijnlijk zonder mij. Het vliegtuig is vol.
Wilt u bidden voor plaats op deze of een andere vlucht? Continuïteit is belangrijk in het Bijbelonderwijs.