Tweede kerstdag stond voor ons gereserveerd voor een maaltijd met de MAF uitgezondenen in Suriname. Om alles in gereedheid te brengen moesten we een paar uur werken als gezin. De vloer onder het huis moesten we flink schrobben, er moesten tafels en stoelen, glazen en borden klaargezet worden en we kookten een grote pan met voor de groep van 15 mensen. Gelukkkig zou iedereen iets meebrengen voor de maaltijd, zodat de taken een beetje verdeeld werden.
Het was een heel gezellig en goed samenzijn, dat naast dat het Kerst was ook in het teken stond van het afscheid van Jafeth en Conny Bruinink en hun twee dochtertjes, Ninte en Naomi. Hun 2,5 jaar dienen in het MAF SU-programma zit erop. We danken hen heel hartelijk voor de inzet van de afgelopen maanden en wensen hen al het goede toe!

-Jacoline