Zojuist hebben we de jaarlijkse Kerstviering gehouden. De groep bestaande uit bestuur, team en gezinsleden daarvan breidt uit. Met elkaar hebben we gebeden, gezongen, gepraat en gegeten.
Het thema was: dankbaarheid. Zoals die ene van de tien melaatsen die terugging om Jezus te danken voor zijn genezing. Er zijn veel zichtbare zegeningen om te tellen. En daarnaast zijn er ook vele minder zichtbare zegeningen zoals: meer geduld, meer volharding, meer geloof, minder klagen en minder zorgen maken.
Dankt God in alles (in alle omstandigheden). De sterkste bomen worden gevormd in een winderige omgeving.