Een nieuwe gelegenheid doet zich voor. A.s dinsdag is er plaats op de vlucht naar Tepoe en Palumeu! God voorziet.
Wilt u de gelegenheid om te onderwijzen uit Vader’s Boek vergezellen met uw/ jouw gebeden?