Door hevige regenval werd de vlucht van woensdag verschoven naar gisteren (donderdag). Een mooie bijkomstigheid was dat er nu ook op Palumeu grondtijd door de dokter werd ingepland. Zo snel hebben we onze mening klaar als ons programma anders verloopt, maar wat weten we eigenlijk van de dag van morgen? Was de uitkomst niet veel mooier dan ons eigen programma?
Op Palumeu was er een geweldige verrassing. Bij het uitstappen uit het vliegtuig hoorde ik al het blazen op de kerkhoorn. De mensen waren duidelijk voorbereid op het ontvangen van de boodschap. Er was een mooie opkomst, vooral door de aanwezigheid van de oudere generatie. Dat zijn zulke hartelijke christenen. Ze gebaren elke keer dat we terug moeten komen en reageren actief tijdens de Bijbelles. Zij mogen de volgende generaties leren om de Heere te kennen en in Zijn wegen te wandelen. Wat is het dorp goed met hen!

Tijdens de Bijbelles op Tepoe over ‘gezagsdrager zijn’ waren er opnieuw heel veel kinderen die na schooltijd de kerk binnenwipten.
Na de les vertelden een aantal vrouwen me dat ik sommige Trio-woorden verkeerd had geschreven. O ja, ik had de woorden in spreektaal gekregen en niet in schrijftaal!