Vertrouwde, lichtbruine gezichten die verwachtingsvol ontvangen. De gezichten zeggen me welkom te zijn.
Niet van hun cultuur zijn en toch een gevoel van ‘thuiskomen’ te hebben. Zo voelde het vandaag.

De hoorn wordt geblazen als oproep van een kerkelijke activiteit. Beweging rondom de hutten.
De centrale Bijbeltekst was Titus 2: 4 “Leer de jonge vrouwen hun kinderen lief te hebben.” Liefhebben in de vorm van vriend zijn van je kind: je kind graag mogen, graag tijd met hem/ haar doorbrengen, maatjes zijn. Hoe heerlijk kan opvoeden zijn! Zeker met het oog op een Degene die mild en overvloedig geeft wanneer wij onze mond openen.
Liefhebben door te bidden, te zorgen, te geven, er te zijn, te leren. Bestaat er een andere taak die zoveel impact heeft op levens? Ook op ons eigen leven als moeder. Wij worden evenzeer gevormd. Door goede en kwade dagen heen.