Morgenmiddag hoop ik met een vrijwilligster van Prison Fellowship Suriname naar de vrouwencellen te gaan.
De vrijwilligster zal de Bijbelstudie leiden. Ik hoop mee te kijken, zodat ik de volgende keer de Bijbelstudie kan leiden.
Wilt u voor ons bidden?
Deze vrouwen kunnen, hoewel binnen de muren en in een gevangenisjurk, toch vrij worden. Innerlijk vrij door het bloed van de Heere Jezus.