We zijn weer terug van weggeweest.  We bivakkeerden op het eiland Anaula waar alleen het motorgeluid van langsgaande boten de stilte verstoorde.
Geweldig om ‘s morgens oog in oog met apen te staan die de eieren van je bord stelen, piranja’s te vangen of aan een liaan te slingeren.
In plaats van de auto die we op elke meter buiten de deur gebruiken, pakten we nu de boot om ons te verplaatsen.
Ongelooflijk hoe de bootsmannen met hoog en laag water, in de nacht en overdag, in regen en storm  hun weg in de rivier kunnen vinden.
We zijn wonderlijk bewaart tijdens aan aanval van een gifslang. De engel van de HEERE legert zich rondom degenen die Hem vrezen en rukt hen uit (psalm 34).