Het is alweer maanden geleden dat er mogelijkheid was om naar Tepoe en Palumeu te gaan voor Bijbelles aan vrouwen. Al heel veel keer heb ik Andy gevraagd naar het vluchtschema van de week. Maar week na week gaat voorbij zonder dat ik kan instappen. De oorzaak ligt zeker niet bij de dorpen, maar het vliegschema van de dokter wordt telkens omgegooid, waardoor er onvoldoende grondtijd is voor het geven van Bijbelles.
Gisteren voelde ik ineens de nood van de situatie “Als God niet ingrijpt, komt er nooit van,” en zei: “Laten we bidden dat de Heere opnieuw de deur naar de dorpen opent.”.
Vanochtend belde Andy: “Er staat een vlucht gepland voor aanstaande donderdag naar Tepoe en Palumeu!”
We hadden er nog niet concreet voor gebeden, maar de Heere heeft het verlangen van ons hart gezien, in Jezus aangezien als een roep naar de hemel om hulp en geantwoord (psalm 34: 18).
Roep meer.