Schoenendozenactie Herman Faukeliusschool

Begin december 2016 ontvingen we in totaal 100 schoenendozen na een actie van de Herman Faukeliusschool te Middelburg; prachtig versierd en goed gevuld. Hier hebben de kinderen veel werk aan gehad. Het is de bedoeling dat de dozen worden uitgedeeld aan kinderen uit achterstandswijken. Het uitdelen zal verbonden worden aan een Bijbelverhaal, waarschijnlijk via de zondagsschool. Mooi dat kinderen door te delen, elkaar kunnen helpen. Hartelijk dank voor jullie inspanningen!