Een bijzondere gift

005

 

De TFC van familie Bijkerk, die in Suriname woont en werkt voor de Surinaamse Zendingsvliegers, werd verrast door een bijzondere gift van 500 euro. Charlotte van der Linden heeft in de afgelopen maanden rommelmarkten georganiseerd en de helft van de opbrengst bestemd voor het zendingsondersteunend werk van Andy en Jacoline Bijkerk-Voogd.  Via Skype heeft familie Bijkerk kennis kunnen nemen van de overdracht aan Anja Voogd,  lid van de TFC. Jacoline gaf aan behoefte te hebben aan een aantal kinderbijbels voor indianenkinderen in het binnenland van Suriname waarmee Andy contacten heeft tijdens zijn werk als piloot. Ook ter ondersteuning van de Bijbelvertelling aan de peuters van de Regenboogschool, die Jacoline elke week mag verzorgen, is een kinderbijbel belangrijk. De rest van het geld komt ten goede aan andere zendingsondersteunende activiteiten namens de Stichting Zendingsondersteuning Suriname.

Voor verdere informatie, zie de website www.szos.nl