Kijk en Lees Bijbel

Onder de inlandse christenen in Suriname is een nood aan materiaal, met name materiaal voor ouders om met hun jonge kinderen door te nemen en voor oudere kinderen om zelf te lezen. De indianen spreken thuis en onderling Trio en/of Wayana, maar op school wordt Nederlands gedoceerd. Om die reden worden de indianentalen door de meesten niet heel vlot gelezen, maar wordt de Nederlandse taal ook onvoldoende gepraktiseerd. Om die reden is in de afgelopen jaren de peuterbijbel ‘Kijk en luister’ vertaald voor de jonge kinderen van de Trio en Wayana indianen. Er is echter nog geen kinderbijbel voor de oudere kinderen. Daarnaast hebben de volwassenen ook behoefte aan eenvoudig bijbels onderwijs, maar ook voor hen is nog onvoldoende materiaal. Om die reden is besloten om het vervolg van de ‘Kijk en luister’ te gaan vertalen, namelijk de ‘Kijk en lees’. Onlangs is gestart met de Trio-vertaling van deze kinderbijbel. Er ligt echter ook nog de wens om de kinderbijbel te vertalen naar het Wayana.

Lees meer in het projectvoorstel (PDF)

Kijk & Lees

 

Kijk & Luister