Projectbeschrijving Bijbel- en lectuurverspreiding

 

Situatieschets

Er is een veelvoud aan kerken en stromingen in Suriname. Helaas is het kennisniveau van de Bijbelse leer laag. De gemeenten zijn vaak arm en daardoor niet in staat om de kerkleiders goede opleidingen aan te bieden. Ook is er vaak onvoldoende Bijbelse lectuur om gemeentewerk vorm te geven.

Wanneer er beperkte kennis is, blijven dwalingen staande of blijven gemeenten kwetsbaar voor verkeerde invloeden.flyer bijbel en lectuur verspreiding 002

Project

We willen dat, bij particulieren en organisaties, bekend wordt dat er een geestelijke honger in Suriname is naar Bijbels en Bijbelse lectuur om hen in de gelegenheid te stellen Bijbels te geven, materiaal beschikbaar te stellen of aangeschaft materiaal te doneren.

flyer bijbel en lectuur verspreiding 003

Doel
Het beschikbaar stellen van Bijbels en Bijbelse lectuur aan hen (gemeenten, organisaties en individuen) die dit zelf niet of onvoldoende kunnen aanschaffen.

Transport
Het transport van Nederland naar Suriname is bijna kosteloos. Zo ook het transport binnen Suriname.

Verslag

2019
Tijdens de verlofpresentaties en interviews zijn er opnieuw oproepen gedaan voor Bijblese lectuur. De volgende lectuur wordt als erg waardevol ervaren:

Bruikbare lectuur kan ingeleverd worden bij de TFC leden. Graag van tevoren even bellen.

2016
Diverse keren Bijbels in Sranan Tonge ontvangen via een Surinaamse kennis en uitgedeeld. De Bijbel in de taal van je hart is bij veel mensen geliefd.

We startten met actie ‘1000 kinderbijbels voor Suriname’. Half december kwamen er zo’n 10 bananendozen vol met kinderbijbels. Diverse kinderclubs en zondagscholen waren daardoor dit jaar in staat om een kerstkado te geven aan de kinderen. Kinderbijbels zijn heel schaars in Suriname. Lees meer.

2015
Meerdere zendingen Bijbels en boeken van stichting Rentmeester.
Financiën

2014
Materiaal voor het houden van zondagschool en kinderclub van de HGJB.

2013
De ‘Kijk en Luister’ van stichting SZOS.

Matriaal van de HGJB voor het houden van vakantiebijbelclubs.

Kinderevangelisatiemateriaal van stichting IKEG

(kinderevangelisatiegenootschap in Nederland).

Van de Gereformeerde Bijbelstichting 25 Bijbels met kanttekeningen voor kerkleiders in Suriname.

2012
Bijbels en zondagsschoolmateriaal van de Gereformeerde Bijbelstichting.