Tepoe en Palumeu Aflevering 9

Bijbelles op Tepoe en Palumeu                                             – 23-02-2016

Met regen vertrokken. Met regen teruggekomen. De laatste dagen is het erg nat in Suriname. Sommige vliegvelden zijn gesloten. Gelukkig gold dit niet voor degenen die wij wilden bezoeken.
bijbelles op tepoe 001

Op Palumeu aangekomen, zaten een aantal schoolkinderen, in uniform, te wachten op de aankomst en het vertrek van vliegtuigen. De school staat langs het ‘vliegveld’. Geen schoolkind mist dus in de ochtenduren een vliegtuig. Ze hoeven alleen maar hun hoofd door het raam te steken. Deze keer niet alleen hoofdjes, maar hele mensen. Het was pauze.

bijbelles op tepoe 002

Een heerlijk weerzien op de dorpen. Liefde vergaat niet. Hoewel de voorbereiding dezelfde was, werd het toch twee keer een hele andere Bijbelles. We zijn als mens volledig verantwoordelijk voor een goede voorbereiding, maar het antwoord van de tong is van de Heere (Spreuken).

De voorbereiding van de Bijbelles zijn best intensief. Dat komt door gebrek aan de kennis van de Trio-taal. Gelukkig hebben we vrienden in Amerika die de taal vloeiend spreken en schrijven. Dus veel heen en weer mail-verkeer.

Een voorbeeld hoe dat gaat:
Mattheus 22: 36, 37. Meester, welke is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem? Gij zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Hart = ëewane…ziel = ëwehtoke (ewegtoke)…verstand = ëwëhpunëhtoke (ëwëgpoenëgtoke).

De toegestuurde Trio-woorden of –zinnen gebruik ik tijdens het schrijven op het schoolbord in de kerk ter ondersteuning van de gesproken boodschap.
De vertaling van Nederlands naar Trio, door een van de Indianenvrouwen, gaat eerst vaak een beetje gebrekkig. Gewoon weer even aan elkaar wennen en op elkaar in leren spelen. Na een tijdje gaat het vlot. Dat spreekt gemakkelijker. Geweldig dat deze mogelijkheid van vertalen er is. Als God een deur opent, zorgt Hij ook dat we erdoor kunnen gaan en het werk daarachter kunnen doen.

bijbelles op tepoe 003

Afgelopen zondag preekte de dominee uit de Romeinenbrief. ‘Hoe zullen ze in Hem geloven van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Dit troostte me enorm. Een boodschap brengen aan zoveel Indianenvrouwen is een grote verantwoordelijkheid. Maar als God zendt, zal Hij ook zorgdragen voor de boodschap.

Op Tepoe voelde ik de noodzaak om de vrouwen te vertellen hoe belangrijk het kennen van Gods Woord is. Dit zien we ook in het leven van Jezus Zelf. Het was Zijn manier om satan te overwinnen tijdens  de verzoeking in de woestijn. Vaak hebben wij zo’n soortgelijke ervaring. Hoeveel temeer moeten wij dit Woord gebruiken om te overwinnen. Satan had, wat Jezus’ leven betreft, geen voet om op te staan in tegenstelling tot die van ons.
Willen jullie meebidden dat de vrouwen (en ieder ander) Gods Woord uit het hoofd zullen leren, zullen overdenken en zullen toepassen. Wat zal Hij daarvan genieten!

bijbelles op tepoe 004

Ik zie ernaar uit om spoedig weer te kunnen gaan.