Tepoe en Palumeu Aflevering 7

Bijbeltraining op Tepoe en Palumeu

Aflevering 7 – februari 2015 –

Niemand te zien bij de kerk op Palumeu. Voorin de kerk zoek ik naar de hoorn om de dorpelingen te roepen. Ik probeer er geluid uit te krijgen, maar het blijft bij een poging waarbij ik alleen lucht verplaats. Ik loop het dorp in om een plaatsvervanger te zoeken.
Bij een politiek gebouw zie ik een aantal mannen aan het werk. Geen idee of ze christen zijn. Maar helpen kunnen ze toch wel? ‘k Vraag aan een van hen om de kerkhoorn te blazen om de vrouwen te laten weten dat de Bijbelles begint. Het is een vragen zonder woorden. Gewoon de hoorn omhoog steken. Geen idee hoe je dit in het Trio zegt. Maar met ‘handen en voeten werken’ heeft soms evenveel effect. Hij doet het. Misschien weet hij niet waarvoor, maar hij heeft toch zijn steentje bijgedragen aan de Bijbelles van straks. Bedankt.

Het duurt lang voordat er een handjevol vrouwen gearriveerd zijn. ‘k Krijg er gewoon een beetje stress van. De tijd is maar beperkt. De eerste Bijbellessen werden zo enthousiast ontvangen. Toch maar met de zendelingen bespreken. Laatst is er een belangrijk geestelijk leider weggegaan. Zouden de mensen onvoldoende geinformeerd of aangemoedigd worden? Zouden de mensen ontmoedigd zijn?

bijbeltraining 09032015 001

Vrouwen in de kerk op Tepoe

Gedurende de Bijbelles voegen zich nog een aantal bij ons. Aan het einde staan we met zo’n 15 vrouwen, voorin de kerk, bij elkaar. Ik vraag, via de tolk, aan een oudere vrouw om de boodschap van deze ochtend opnieuw te herhalen voor de vrouwen om haar heen.
Leeftijd is gezag. Daarom de keuze voor een oudere vrouw. Bovendien zal ik te weten komen of de boodschap is begrepen en horen de vrouwen de boodschap voor de tweede keer. Daarnaast is het een mogelijkheid om te leren spreken en gedachen om te zetten in woorden. Misschien heel westers, doelgericht gedacht, maar uiteindelijk hoop ik dat er een aantal vrouwen zich zullen ontwikkelen tot geestelijke onderwijzeressen.
Na haar boodschap geeft de tolk aan dat ze de booschap goed heeft weergegeven. Ik ben er dankbaar om. Drie vrouwen bidden achtereenvolgens om de zegen van de Heere over het onderwijs. Het is goed in hun midden.

bijbeltraining 09032015 002

Op Tepoe zijn er ook niet veel vrouwen aanwezig. Wel veel kinderen in de kerk.