Tepoe en Palumeu Aflevering 6

Bijbeltraining op Tepoe en Palumeu

Aflevering 6       -16-01-2015-

(Aflevering 5 is nooit uit de pen gekomen. Deze Bijbeltraining heb ik gegeven tijdens de Bijbelschool in het binnenland. De leiders willen dat we uiterst voorzichtig zijn om plaats en datum te noemen. Vandaar dat ik besloten heb om aflevering 5 over te slaan.)

Via één enkele opening in het wolkendek zakken we naar beneden en landen op de airstrip van Palumeu. God beweegt, door de eeuwen heen, hemel en aarde om Zijn plannen te volbrengen. Indiaanse kinderen verzamelen zich aan de rand van de baan. Andere kinderen hangen uit het raam van de school om het vliegtuig te bewonderen. De aankomst van een vliegtuig blijft een attractie.

Terwijl de dokter de gezondheid van de dorpsbewoners ‘inspecteert’, volg ik een vrouw richting de kerk. We kennen elkaar. Van de Bijbeltrainingen en de Bijbelschool. Elke ontmoeting werkt aan de relatie met deze mensen. Terugkomen geeft vertrouwen.
Achter ons een rij kinderen in afwachting wat deze witte vrouw komt doen. Ook al zo’n attractie.
Onderweg roepen we hier en daar “Eïnta” en “Hoe gaat het?”. Het laatste gewoon op z’n Nederlands. Dit verstaan ze wel. Er zijn heel wat Indianen in Palumeu die af en toe in de stad komen en Nederlands oppikken. De jongere Indianen hebben een nog grotere Nederlandse woordenschat vanwege school.

Omdat het meestal een tijd duurt voordat de vrouwen komen, pak ik de kerkgitaar en begin een lied te spelen. Hun lied. Het lied hebben we van hen hebben geleerd op de Bijbelschool. “Ja, God is goed. Ja, God is goed. Ja, God is goed. God is goed voor mij.” Een glimlach verschijnt op de gezichten van de kinderen en ze zetten spontaan in, terwijl de moeders één voor één hun plek innemen. Dit is genieten.

Tepoe en Palumeu 6-1

Het onderwijs is uit Jeremia 17: 5-8. Twee beschrijvingen. Aan de ene kant de mens die op de Heere vertrouwt, terwijl de andere op een mens vertrouwt. Zegen en vloek.  Het beeld van een boom met een groen bladeren, staande aan de rivier en vruchtdragend is het beeld van de gezegende. Die van een kale boom in dor land van de vervloekte. De vrouwen kunnen de les volgen doordat ze de boodschap in hun eigen taal horen, maar ook doordat de Heere Zijn boodschap visualiseert door het beeld van de bomen. In de week van voorbereiding had ik aan de Trio-zendelingen Fred & Trudy Vermeulen de Trio-vertaling van de kernwoorden uit de boodschap gevraagd. Ook dit is iets om echt contact te kunnen maken, naast terugkomen, hun liederen leren, een omhelzing geven en een hand schudden.

Tepoe en Palumeu 6-2

De kernwoorden zijn:
1. Wortels zijn onzichtbaar (duidend op het verborgen leven met God)
2. Wortels zijn bedoeld voor het opnemen van voedingsstoffen (het belang van geestelijke voeding)
3. Wortels doen dienst als opslag (in kwade dagen kunnen we mediteren over eerder gelezen Bijbelgedeelten, liederen zingen uit het hoofd, preken herinneren, terugdenken aan wonderen in je leven)
4.  Wortels geven steun (het bouwen op de Rots Jezus Christus biedt houvast, helpt om lijden te dragen, helpt overeind te blijven in tijden van verdriet, ziekte en rouw Ook geeft het samen-zijn, de gemeenschap der heiligen, steun door samen te bidden en samen te zingen

Op Tepoe is de boodschap min of meer dezelfde. Na de Bijbeltraining nemen twee vrouwen, Marianne en Marjanneke me mee naar het Vertaalhuis waar de ‘Kijk en Luister’ wordt vertaald. Ze laten zien hoever ze met het vertalen zijn. Ze lijken het met veel vreugde te doen. De Bijbel op het niveau van een kind in je eigen taal!

De voorbereiding van deze Bijbelles leek niet te vlotten, hoewel ik overtuigd was van het nut van de boodschap. Vanmorgen was ik nog steeds onzeker hoe het zou gaan. In het vliegtuig zei iemand me: “Misschien moet het ook zo zijn dat je niets van jezelf verwacht, zodat God Zijn kracht kan openbaren in jouw zwakheid.” Nu ik erop terugkijk, weet ik niet méér dan vanmorgen, maar God staat Zelf in en zal instaan voor de komst van Zijn Koninkrijk en het vol worden ervan.