Tepoe en Palumeu Aflevering 4

Bijbeltraining op Tepoe en Palumeu

Aflevering 4       -09-09-2014-

Misschien ga ik de spanning op de ochtend voor vertrek wel missen. Geestelijk gezien dan. Zal het gemak van de Airvan die steevast kan voorzien in een plaats me zozeer Gods heerlijkheid doen zien als dat ik nu zie?
Vanochtend weer spanning omdat er te weinig kilo’s overblijven om met mijn lichaamsgewicht plaats te kunnen hebben. Ik kan toch moeilijk naar de 40 kilo gaan? De spreuk: “Hoe kleiner (in dit geval ‘lichter’) hoe beter,” in de vliegwereld wel op.
Omdat de dienst van de Cessna er bij MAF bijna opzit, zijn er al veel (niet noodzakelijke) onderdelen uitgehaald. Dat lijkt de redding van vanochtend. Als tweede oorzaak. De opperste Wijsheid Zelf is de eerste. Hij wil Tepoe en Palumeu vandaag bezoeken. En dat door een klein mensje.
Hij deed wonderen, doet wonderen en zal ze doen. Zo is Hij.

Het luchtruim is de verbinding tussen twee werelden die ik beide niet zou willen missen. Beide kunnen me een ‘thuisgevoel’ geven. Aan beiden kan ik mezelf geven.
Het luchtruim is de plaats tussen hemel en aarde. Voor Jezus was de hemel gesloten en de aarde had Hem verworpen. Geen plaats.
Wat voor Hem de dood werd, gebruikt Hij voor mij als brug om het Leven te brengen op plaatsen waar Hij wil. Juist door ‘het-geen-plaats’ op Golgotha.

Tepoe aflevering 4-1

Overgenomen van blog.
De centrale Bijbeltekst is Titus 2: 4 “Leer de jonge vrouwen hun kinderen lief
te hebben.” Liefhebben in de vorm van vriend zijn van je kind: je kind graag
mogen, graag tijd met hem/ haar doorbrengen, maatjes zijn. Hoe heerlijk kan
opvoeden zijn! Zeker met het oog op een Degene die mild en overvloedig geeft
wanneer wij onze mond openen.
Liefhebben door te bidden, te zorgen, te geven, er te zijn, te leren. Bestaat
er een andere taak die zoveel impact heeft op levens? Ook op ons eigen leven als
moeder. Wij worden evenzeer gevormd. Door goede en kwade dagen heen.

Mijn wens is dat deze vrouwen, die door God zijn uitgekozen om deze boodschap te horen, zo zullen veranderen dat het zichtbaar zal zijn dat Hij ze bezocht heeft. Wat zou dat een eer voor Hem zijn.

Tepoe aflevering 4-2

De medische post; de werkplaats van de dokter wanneer hij de dorpen bezoekt met op de achtergrond de Cessna van MAF