Bijbel met uitleg

In het werk van Andy en Jacoline Bijkerk is door het vele contact met Surinaamse christenvrouwen duidelijk geworden dat velen het moeilijk vinden om hun Bijbel te begrijpen, waardoor er ook minder wordt gelezen. Met diverse vrouwen begon Jacoline samen de Bijbel te lezen en uit te leggen. Maar vanwege hun aantal is het ondoenbaar om in deze nood te voorzien. Een aantal vrouwen is gevraagd de Bijbel met Uitleg te lezen en na een aantal weken te evalueren wat het lezen met hen heeft gedaan. De Bijbel met Uitleg is de Bijbel die de GBS-editie van de Statenvertaling bevat. Op iedere bladzijde wordt de Bijbeltekst op een eenvoudige en beknopte manier voor jongeren uitgelegd, door een aparte kolom met uitleg van oudere woorden of moeilijke begrippen in de vorm van een synoniem. Ook worden de Bijbelteksten kort uitgelegd. De uitgave is voorzien van tal van illustraties, foto’s, landkaartjes en tijdschema’s. Alle vrouwen die voor een periode van proef gebruik hebben gemaakt van de Bijbel met Uitleg, gaven getuigenissen hoe hun begrip van de boodschap van Gods Woord was toegenomen.

Lees meer in het projectvoorstel (PDF)

 

Jacoline geeft Bijbelstudie