Geloofsbrieven van Rachel

Geloofsbrieven van Rachel

Voorwoord
Rachel is een donker Surinaams meisje van 13 jaarrachel 210 . Ze woont tegenover ons. De Heere heeft het Bijbelonderwijs gebruikt om haar hart te vernieuwen. Van de Bijbelse Lydia uit Filippi staat ook dat de Heere haar hart opende. Ze is het ook bij Rachel gegaan.

Ze wil je nu graag vertellen over datgene waar haar hart vol van is, namelijk van de dingen van God. Ze is er zo van vervuld, dat het haar hele leven heeft veranderd en nu bezet, hoewel ze een gewoon kind is net als ieder ander; gaat naar school, helpt haar moeder, maakt huiswerk, speelt.
Haar leefomstandigheden zijn moeilijk;  ze is in een arm gezin geboren, haar moeder is weinig thuis en ze is de enige in het gezin die in God gelooft. Toch weerhoudt dit alles haar niet om de Heere te dienen. Juist niet. Het drijft haar in Zijn armen.
Heb geen medelijden met vervolgde christenen. Ze hebben het geestelijk vaak beter dan degenen die een economisch en sociaal goed leven hebben.

Regelmatig praten we samen over hoe belangrijk het is dat ook anderen het Evangelie horen. Graag zou ze later juf worden en de kinderen Bijbelverhalen vertellen. Maar met het vertellen hoeft ze natuurlijk niet te wachten tot die tijd. Daar kan ze nu al mee beginnen. Vandaar deze brieven uit haar hand. We bidden dat het voor jou tot zegen zal zijn.
Wil je haar iets vertellen, dan kan je ons mailadres ([email protected]) gebruiken.

 

Aflevering 1                       22-11-2013

Voor iedereen; klein, groot, jong en oud.
Bekeert u nu, mensen, want als de Heere Jezus komt, dan zal het een vreselijke dag zijn. Mensen, laten we de Heere God nu gaan zoeken. Dag aan dag doen wij zonden.

De Heere God weet wat goed is voor ons. We doen dingen die de Heere niet leuk vindt. Wanneer komt de Heere Jezus Christus?
Wij wnadelen in de zonden. Wij moeten stoppen om naar de duivel te luisteren. Hij laat ons alleen zondigen. Zoveel zonden hebben we in ons hart, maar de Heere Jezus wil ons vergeven.

Ik, Jezus, kijk naar de aarde. De aarde is heel vies geworden met al die vieze zonden, de zonden van ons.
Als je een nieuw hart krijgt, dan vertel je het Woord van de Heere God, maar de mensen haten je omdat ze het niet geloven. Dat is erg. We worden verdrietig als mensen dat zeggen.

Dit lied heb ik gemaakt:
Hoor ons gebed Heer’
Hoor ons gebed Heer’
Hoor ons gebed. U bent de Zaligmaker van mij.

Zoek de Heere God, want Hij is te vinden

 

Geloofsbrieven van Rachel

Aflevering 2                       22-11-2013

Mijn (= Jezus) engelen dienen mij, maar als Ik naar de aarde kijk, word ik zo verdrietig. Wanneer zullen de kinderen, de mensen voor Mij knielen. Ik zie alleen een paar mensen die mij dienen. O, wat erg, christenen worden doodgeschoten. Wat vind ik het erg. Kijk de mensen knielen voor de goden. Wat erg. De mensen weten echt niet wat ze doen. De mensen zeggen dat hun vriend of iemand anders de eerste is in hun leven, maar dat kan echt niet zo doorgaan.
Ik weet precies wie naar de hemel komt en wie naar de duivel gaan. De mensen hebben nu de kans om Mij te dienen, voordat Ik terugkom. Want die dag zal een vreselijke dag zijn
Ik kom weer op aarde om Mijn kinderen te halen, om ze naar huis te brengen.
Pas op, pas op, de duivel probeert je uit Mijn hand te halen, maar laat Me niet los.
Ga en laat je zonden.

Een eigengemaakt lied:
Hoor ons gebed Heer’
Hoor ons gebed Heer’
Hoor ons gebed Heer’. U bent de Zaligmaker van mij

De Heere wil ons gebed verhoren, maar soms duurt het lang. Maar de Heere is ons niet vergeten. Hij wil ons gebed verhoren. Bidt en u zal gegeven worden.

Geloofsbrieven van Rachel

Aflevering 3                       02-12-2013

Zie, daar kom Ik om te oordelen de levenden en de doden. Ik ben de Weg. Ik ben de Waarheid. Ik ben het Licht. Ik ben de Koning. Ik ben de Zoon van God. Ik ben Jezus Christus, de Zoon van God.
Ik wil dat iedereen in het licht wandelt, want Ik wandel in het licht.
Ik wil niet dat mensen verloren gaan. Ik ben op aarde gekomen om Mijn werk te doen; om te sterven voor Mijn kinderen, op te staan uit de doden, op te varen naar de hemel, te zitten aan de rechterhand van Mijn Vader. Lees de Bijbel, want daarin ben Ik, de Heere Jezus Christus.

Geloof in Mij, Mijn kinderen die Mij dienen. Jullie zullen voor altijd bij Mij wonen in de hemel. Ik wil in het hart wonen van elk van Mijn kinderen. Ik wil dichter bij ze wonen, maar dat willen de meesten niet. Ze doen Mij daarmee veel verdriet.

Ik kom weer op aarde, maar Ik schrijf dat moment niet in de Bijbel.

Geloofsbrieven van Rachel

Aflevering 4                       23-1102-13

Maak u geen zorgen. IK ben met u, uw leven lang. Al is het leven moeilijk, al is het tijd dat je moet sterven.
Wat ik heb geleerd, dat schrijf ik voor u.
Prijs de Heere zelfs al word je gedood. Prijs Hem toch voor altijd. Soms zien we mensen over de Heere praten, maar in hun hart menen ze het niet echt. Niet alle mensen op aarde moet je vertrouwen. Ze lezen de Bijbel, maar omdat het moet. Vraag ze of ze echt in de Heere geloven.

Ook een kind van de Heere kan weleens ontevreden zijn. Denk aan Jona die naar Nineve moest. Geef de Heere toch uw/ jouw leven. Dat krijgt je leven voor altijd.

 

Geloofsbrieven van Rachel

Aflevering 5                       23-11-2013

Vader, helpt U me als ik in het dal van de schaduw des doods moet wandelen. Helpt U ons dat we niet bang zullen worden, dat we in ons hart zullen blijven bidden. O, Heere, verlos mijn ziel. Vader, laten we niet denken om terug te gaan naar ons oude leven. Vader, helpt U ons als de duivel in onze oren fluistert dat we niet naar hem zullen luisteren, dat we onze oren dicht zullen stoppen.

Vader, dank U dat U ons de kracht geeft. Gij zijt met mij.

Aflevering 6       28-12-2013

Voor jongeren

Ga in een goede kerk waar de Heere is. Het is zo dat als je in de Heere gelooft en je wilt zelf naar de kerk gaan, maar je ouders willen dat niet, hoe ga je dat doen?
Als je een vriendin hebt die een christen is en dichtbij je woont, maar ze gaat verhuizen, hoe ga je dan leven?

Daarom moet je je vriendin vragen om een goede kerk voor jou te zoeken. Prijs de Heere; er zijn wel goede kerken, maar er zijn ook kerken waarin de mensen niet echt in de Heere Jezus geloven.
Praat over de Heere Jezus met jou vriendinnen die nog geen christen zijn, totdat ze ook christen worden.

Bij mij ging het ook zo. Ik heb een vriendin die christen is. De Heere heeft haar voor mij gestuurd. Nu ben ik ook christen en dienen we samen de Heere. Maar ze moet verhuizen. Ze heeft me beloofd een goede kerk voor me te zoeken, dan kan ik zelf naar de kerk gaan. Mijn ouders gaan niet.
Ik bid dat mijn moeder “Ja” zegt,  als ik eenmaal een fiets heb, zodat ik zelf naar de kerk kan gaan.
Dan zou ik ook naar de Bijbelstudie kunnen gaan.

Ere zij God en vrede op aarde. Kniel voor de Koning. Zoekt en je zult vinden.