Bericht van Rachel

 

Rachel is een 14 jarig Creools meisje uit een heidense familie. De eerste drie jaar was ze ons buurmeisje. Voordat we naar Suriname kwamen, zag ze de Heere Jezus in een droom. Hij vertelde haar dat er een familie zou komen die haar meer over Hem zou vertellen. Hij beloofde haar dat ze een nieuw hart zou krijgen.

Zonder deze droom en belofte te weten, hebben we haar verteld over het kruis van Jezus en de kracht van Zijn bloed. Ze geloofde deze boodschap. Het verandere haar leven totaal. Hier leest u haar boodschap aan u en jou.

 

rachel 24-2-15 002

Rachel geeft Bijbelles aan haar broertjes, zus, neefje en Elise


Uw Naam
“Uw Naam is als een licht die in de duisternis schijnt.
Er is geen ander met zo’n wonderlijke Naam.
Uw Naam is heilig, krachtig en liefdevol. U hebt de allermooiste naam in de hemel en op aarde.”

Dienen
“Ik wil U dienen met geheel mijn hart, met ziel en met geheel mijn verstand.”

Waardige kussen
‘Hij kusse mij met de kussen Zijns monds. Groet elkander met een heilige kus.’ Dat is een kus van vrede en broederschap.

Uw weg
“Op Uw weg is het heel gevaarlijk om te wandelen. Er gebeuren heel veel gevaren, zodat ik bang wordt om niet verder te gaan. Maar ik blijf trouw wat er ook gebeurt. Al moet ik sterven, ik ga toch verder. Zodra ik in de hemelpoort bent, zie ik hoe de engelen zingen en U prijzen. Zij doen de poort voor mij open en geven mij een goed welkom.”

Zoeken
“Ik zoek U met geheel mijn hart, want ik weet dat U te vinden bent. Al moet ik mijn leven geven om U, ik ga U toch zoeken. En als ik U vind, zal ik met U zijn en met U praten.”

Hemel
In de hemel is er rust en vrede. Er is geen verdriet en ook geen pijn. Je wordt er ook niet oud.
Je zal er van de Heere zingen en Hem prijzen.

Valse getuigenissen
Vertel geen valse getuigenissen aan mensen, want dat heeft de Heere niet aan ons geleerd.
Let goed op wat u aan mensen zegt.

Verstand
“Mijn verstand is in de wereldse dingen. Ik vind Uw wet zo moeillijk om te begrijpen.
Sommige gedeelten versta ik wel. “O, Vader, ik wil alles van U verstaan. Leer mij dat.”

Uw Woord
‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en het licht op mijn pad.’
‘Zoekt en gij zult vinden.
Klopt, want de deur staat voor U open. Wie zoekt, zal vinden, want er wordt op U gewacht.’

rachel 24-2-15 001

Rachel, Elise, Jacoline en Shanaky

 

Lees ook de geloofsbrieven van Rachel