Over SZOS

De organisatie
De Stichting Zendingsondersteuning Suriname (SZOS) is opgericht om vanuit een stabiele en betrouwbare basis (financiële) ondersteuning te bieden aan zendings(ondersteunend) werk. De familie Bijkerk wordt door hen financieel ondersteund, en, indien de middelen dat toelaten, projecten die in overleg ten behoeve van het zendingswerk in Suriname worden gerealiseerd. Dit doet zij door activiteiten te organiseren in nauwe samenwerking met de Thuisfrontcommissie van de familie Bijkerk.

Bestuur Stichting Zendingsondersteuning Suriname
Arjan Vos, voorzitter
Anja Voogd, secretaresse
Geurt Versteeg, penningmeester

Thuisfrontcommissie (TFC)
De TFC is opgericht om het gezin Bijkerk vanuit Nederland te ondersteunen bij hun activiteiten in Suriname en is nauw verbonden met de Stichting Zendingsondersteuning Suriname. Zij heeft verschillende aandachtsgebieden. Zo is er de sociale en pastorale ondersteuning om in tijden van tegenslagen en gemis een gesprekspartner en houvast te bieden. Daarnaast is er een belangrijke taak weggelegd met betrekking tot de financiёle ondersteuning, onder andere acties en werven van donateurs. Ook is er de mooie opdracht om alle betrokkenen in Nederland te informeren, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, de website en presentatieavonden.

Vrijwilligers
De acties van de Thuisfrontcommissie worden ondersteund door vrijwilligers. U moet dan denken aan het rondbrengen van nieuwsbrieven, het verkopen van kaarten, het organiseren van het huis aan huis collecteren, het organiseren van een rommelmarkt of het helpen tijdens de rommelmarkt, een presentatie, autowasdag, sinaasappelactie of appeltaartenactie. Op dit moment zijn we nog op zoek naar meer vrijwilligers. Wilt u ook helpen? Meldt u dan aan bij Mieke Verrips, (zie contact SZOS).

Doel van de stichting
In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: Het ondernemen en het ondersteunen van zendingswerk en het bevorderen van de totstandkoming van projecten op zendingsgebied en het verstrekken en stimuleren van praktische christelijke hulpverlening in Suriname, alsmede het verspreiden van Gods Woord en christelijke lectuur ten behoeve van zendingsarbeid op Reformatorische grondslag.
De stichting wil haar doel verwezenlijken door het financieel ondersteunen van zendingswerkers, het uitbrengen van een nieuwsbrief, het werven van donateurs en het houden van geldwervingsacties.

Grondslag van de stichting
Zendingsarbeid gegrond op Gods Woord en de drie Formulieren van enigheid.

Geschiedenis
De Stichting SZOS is opgericht op 1 februari 2011. Medio 2010 was de TFC al actief.

De statuten en ANBI informatie

Klik hier voor de statuten en ANBI informatie van de stichting.

Financiële verantwoording

Zie voor verantwoording over achterliggende jaren de volgende documenten: