Terugblik zangavond Dordrecht op 17 november

Op vrijdagavond 17 november  is er een zangavond gehouden  in de Remonstrantse kerk in Dordrecht. We mochten deze avond genieten van Psalmzangkoor ‘Tehilla’, Projectkamerkoor ‘Camerate Musicale’ en van het muzikale ‘Trio Barocco’ o.l.v. Gerard de Wit.

Marten Hulleman opende de avond met het lezen uit de Bijbel en een meditatie. Ook heeft Anja Voogd kort iets verteld over de roeping van familie Bijkerk, en het werk dat zij in Suriname mogen verrichten. Het was een prachtige muzikale avond, waarin we konden luisteren naar de mooie stukken die de koren zongen voor ons. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond, waarin muziek, maar ook het werk van familie Bijkerk centraal stond! De collectie die tijdens deze avond werd gehouden heeft € 756,20 opgebracht.