Terugblik presentatieavond Ouddorp 2015

J.l. 12 juni 2015 vond de presentatie in Ouddorp plaats in verenigingsgebouw ‘Eben-Haezer’ van de HHK te Ouddorp.

Namens de zendingscommissie opende ouderling L. Klepper de avond na een hartelijk welkomstwoord met het zingen van ps. 86: 5 en 6 en het lezen van Hand. 16: 6-15. Na het gebed mediteerde dhr. Klepper over ‘Kom over en help ons’. Paulus werd door God geroepen en gehoorzaamde door naar de heidenen te gaan. God Zelf heeft beloofd dat ze zullen komen van de einden der aarde. Is Hij al in jouw / uw hart gekomen?

Andy en Jacoline informeerden de ongeveer 70 aanwezigen over het wonen en werken van hun gezin in Suriname. God heeft vliegtuigen aan MAF-Suriname gegeven, nu mag er gebed zijn of Hij ook piloten zal geven. Eveneens is er gebed gevraagd voor het dorp Sipaliwini waar nu de boze geesten veel invloed hebben.  De kinderen mogen raden wat de indianen eten: aap…., waarna ze getrakteerd worden op ‘zoete apenkoppen’.  Andy laat ter afsluiting zingen ps. 72: 6 en 10: ‘opdat Hem alle lof en eer wordt toegebracht’.

Voordat er gelegenheid werd geboden om fam. Bijkerk te ontmoeten, heeft dhr. Klepper de zendingsavond afgesloten met dankgebed. Vele aanwezigen bezochten de verkooptafel van de TFC, waar Elise genoot van de verkoop. De opbrengst van de verkooptafel was 254,40 en de collecte bracht het mooie bedrag op van 736,70, waarvoor namens SZOS onze hartelijke dank!