Terugblik collecteweek

De eerste week van mei hielden onze jaarlijkse collecteweek in Leerdam en Schoonrewoerd. Naast de TFC-leden, hebben heel wat vrijwilligers met de collectebussen gelopen, in totaal 22 personen! De elfjarige Mariléne Both spande de kroon, zij collecteerde vier avonden en haalde in haar eentje €159,20 op!
Een prettige bijkomstigheid was het droge weer. De eindstand na een week collecteren was verrassend. Samen hebben we €1424,34 opgehaald. Dat is werkelijk een bedrag waar we verwonderd en dankbaar voor zijn.
Dank voor uw gift!