Terugblik Sinaasappelactie februari 2016

Sinaasappelactie SZOS

Dit jaar hebben wij als thuisfrontcommissie weer een sinaasappelactie gehouden. Als thuisfrontcommissie zijn wij verblijd over de grote hoeveelheid bestellingen die zijn binnengekomen! Ook tijdens de verkoopavonden in Leerbroek is flink verkocht. De actie heeft het mooie bedrag van €1750 opgeleverd!

We willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de actie. Mede namens uw bijdrage kan het werk in Suriname voortgang hebben.