Psalmzangavond Barneveld

Een mooie avond!

Vrijdag 23 maart 2012 was het vanaf 18.00 uur al een drukte van belang in het Van Lodensteincollege te Barneveld. Alle verkooptafels werden ingericht, boven de Surinaamse artikelen werden Surinaamse vlaggetjes opgehangen en juf C. Voogd was aan het oefenen met de kinderen, die zich hadden opgegeven om muziekinstrumenten te bespelen.

Dit alles ter voorbereiding van de psalmzang- en presentatieavond voor de kinderen en hun ouders van de ds. J. Fraanjeschool  te Barneveld. Deze avond werd georganiseerd door juf Voogd, een zus van Jacoline Bijkerk en als juf werkzaam op deze school, in groep 1.

 

Om half 8 was de grote aula  vol met kinderen, ouders en belangstellenden. We hebben veel gezongen met elkaar onder prachtige begeleiding van 15 kinderen uit diverse groepen, die veel verschillende muziek instrumenten bespeelden.  Het klonk echt heel mooi, zelfs het Surinaamse volkslied werd te gehore gebracht. De kinderen van de groep van juf Voogd telden in het Surinaams,  zongen over mensen in andere landen en maakten een heuse sprong uit een “vliegtuig”.

Tussen het zingen en musiceren door heeft juf Voogd ons via een powerpointpresentatie meegenomen naar Suriname en daarbij veel verteld over het werk wat Andy en Jacoline Bijkerk in Suriname mogen doen en hoe het gezin daar leeft. Er werd zeer aandachtig geluisterd.

 

In de pauze en na afloop werd er van alles gekocht en gezellig koffie en limonade gedronken. Dit alles heeft het mooie bedrag van  892,52 euro opgebracht, inclusief de collecte die werd gehouden ten bate van SZOS.

Het stemt tot dankbaarheid om inhoudelijk zo’n mooie avond te hebben met bovendien financieel zo’n mooi resultaat.