Presentatie zendingsondersteunend werk in bejaardenhuis “De Mauritshof” te Dordrecht.

Jl. woensdagmiddag 30 oktober was een groep ouderen bijeen in de zaal van de Mauritshof om de presentatie bij te wonen. De activiteitenbegeleidster Thea Hardenbol heette allen hartelijk welkom, waarna we zongen psalm 86:5. Daarna mocht ik de power point presentatie tonen over het wonen en werken van de familie Bijkerk in Suriname. Samen hebben we ons verwonderd over Gods wonderlijke wegen om Zijn Koninkrijk uit te breiden tot roem van Zijn Naam. De aanwezigen namen interactief deel aan de presentatie, waarbij we als afsluiting zongen uit psalm 22: 14 en 16.

Na afloop werd de verkooptafel bezocht, die 140 euro opbracht en SZOS werd ook verblijd met een bedrag aan giften van 97,45. Hartelijk dank Thea en bewoners van de Mauritshof voor de mogelijkheid om het zendingsondersteunend werk in Suriname onder de aandacht te brengen en natuurlijk ook voor uw financiële bijdrage.

Anja Voogd

Presentatie-bejaarden