Presentatie avond Driedorp 23 mei 2012

Door de vrouwenvereniging van de zelfstandige Hervormde gemeente van Driedorp was de SZOS uitgenodigd een presentatie te komen verzorgen over het leven en werken van de familie Bijkerk in Suriname.

Nadat dominee Bijkerk, de vader van Andy, de avond had geopend heeft Anja Voogd boeiend verteld over de leef- en werkomstandigheden van Andy, Jacoline en hun kinderen.  Anja  is begonnen met iets te vertellen over de roeping tot zendingsondersteunend werk, daarna over de start in Suriname,  waarbij ze ook haar eigen ervaringen kon vertellen en de stand van zaken op dit moment.

Er werd aandachtig geluisterd door de ongeveer 40 aanwezigen.

In de pauze was er een collecte, die het mooie bedrag van 340 euro heeft opgebracht.  Tevens kreeg SZOS de toezegging dat een deel van de opbrengst van de nog te houden verkoping van de vrouwenvereniging ook naar de stichting zal worden overgemaakt.

Het was een goede avond, ook voor de ouders van Andy, nu het werk van hun zoon met zijn  gezin zoveel aandacht heeft in de gemeente, waaraan de vader van Andy als predikant is verbonden.