Eindejaarsactie 2016

Via deze weg willen we u allen hartelijk bedanken voor de mooie giften die we ontvingen naar aanleiding van de eindejaarsactie voor de SZOS.
Bij elkaar kwamen we op een bedrag van €2800 euro, om stil van te worden….
We danken de Heere voor deze zegening en hopen dat het geld goed gebruikt kan worden!