Projectbeschrijving Kinderbijbel in Indianentaal

Situatieschets
De Indianendorpen in het zuiden van Suriname zijn tientallen jaren geleden gekerstend. Er zijn gemeenten ontstaan die hun eigen voorgangers hebben. De complete Bijbel is in hun taal Trio en Wayana vertaald.
Via ‘Actie Kinderbijbel’ is er geld ingezameld om de ‘Kijk en Luister’ te kopen en naar Suriname te tranporteren. Deze zijn verspreid in een aantal Nederlands sprekende dorpen in het binnenland van Suriname.
De gemeenten en de ouders in de Indianendorpen willen de kinderen ook graag uit een kinderbijbel voorlezen.vertaal project 002Vertaalproject
Dit bracht ons op het idee om de ‘Kijk en Luister’ van Laura Zwoferink deel 1 te vertalen in Trio en Wayana. De eenvoud van de tekst en de sprekende illustraties maken de Kijk en Luister zeer geschikt voor dit doel.
 Er is inmiddels toestemming van de schrijfster,de uitgeverij en ook toestemming van de kerkleiders.Het is belangrijk dat zij het werk steunen.
Via een zendeling hebben we namen gekregen van Trio-vrouwen die in aanmerking komen. De vrouwen moeten zowel het Nederlans als het Trio machtig zijn. Het vertalen wordt door Indiaanse vrouwen gedaan. Het is voor deze vrouwen lastig om tijd vrij te houden voor het vertaalwerk, want normaal gesproken zijn ze altijd in de weer op hun kostgrondje om hun familie van eten te voorzien. Vorig jaar oktober 2014 is het project bij de Trio-indianen van start gegaan. Iets eerder begon het project onder de Wayana’s. Daar gebruikt een Nederlandse zendelinge het project om de taal te leren in samenwerking met Indiaanse vrouwen.

Financien
Het project zal worden gefinancierd door middel van donaties.vertaal project 001