Nieuwsflits 56 Zending onder de Marrons

Twee Amerikanen (Fred en Don) zijn een onderzoek begonnen naar de invloed van zending onder de Marrons. Jarenlang hebben de Hernhutters (later bekend als de Evangelische Broedergemeente) onder hen gewerkt en zijn er gemeenten gesticht.

Tijdens de binnenlandse oorlog zijn de zendelingen, uit gevaar voor hun leven, teruggekeerd naar hun land van uitzending of naar de stad Paramaribo. Na de oorlog in de jaren 80 tot nu toe is er nauwelijks een vervolg geweest van deze zending. De kerken zijn leeggelopen en velen zijn teruggekeerd naar hun natuurgoden.
Fred en zijn vrouw Trudy hebben 50 jaar in het binnenland van Suriname (onder de Trio-Indianen) gewoond en gewerkt. Een aantal jaar geleden zijn ze teruggegaan naar Amerika van waaruit ze nu 2x per jaar Suriname bezoeken en een Bijbelkamp houden waar ze hun mensen (vooral Indiaanse kerkleiders) onderwijzen.

Fred is voor dit onderzoek gevraagd vanwege zijn bekendheid met /in het land. Ook zijn leidinggevende  is meegekomen om de situatie te verkennen.

Andy heeft hen de afgelopen week naar de dorpen gevlogen en heeft de vergaderingen bijgewoond. Tot onze grote schrik hebben we gehoord dat er nauwelijks iets is overgebleven van deze jarenlange zending. Er zijn nauwelijks meer christenen onder hen. Echt heel erg om te horen.

Wel heeft het ons diep verwonderd dat er ergens anders in de wereld betrokkenheid op deze mensen is en het verlangen om het Evangelie er opnieuw te brengen.

Er wordt gesproken over donker Afrika, maar hoe donker is ook Suriname.

Bid voor het land, lieve vrienden. Bid dat de Heere het land bezoekt met Zijn zegen, met DE zegen; Jezus Christus.

Hoezeer zal het licht dan in hun harten opgaan.
Volgende week zullen ze naar Amerika terugkeren. Het plan is om vier echtparen voor deze missie uit te zenden. Drie van de vier zullen in het binnenland wonen om de gemeente te adviseren in geestelijke zaken en er zullen kerkleiders worden getraind. Het andere echtpaar zal in de stad wonen en de belangen behartigen van de andere werkers. Zo kunnen de werkers zich helemaal richten op het werk ter plaatse.