Nieuwsflits 38 Waardevol vrouw-zijn

Wie ben ik? Hoe komt het dat ik, ondanks alles wat ik bezit, toch ontevreden ben? Wat verhindert me om de persoon te zijn die ik zou moeten zijn? Waarom ben ik te dik? Oh, nee, ik heb grijs haar!

We kennen ze wel, gedachten die onze gevoelens van eigenwaarde en onze identiteit onderuit halen. We willen zo graag zijn zoals de ander of willen helemaal niet op die ene persoon lijken.
Vrouwen zijn gevoelig voor datgene wat van hen wordt verwacht. Veel vrouwen gaan gebukt onder verwachtingen van ouders, andere familieleden en vrienden, de druk van hun omgeving en nog zoveel meer en vooral persoonlijke interpretaties en verwachtingen.

Welkom!nieuwsflits38-1 Je bent terechtgekomen op één van de studieavonden over ‘Waardevol vrouw-zijn’. Je mag meedoen. Deze keer gaat het over vriendschap.

De één na de ander druppelt binnen, we drinken wat en gaan dan van start.
Allereerst bidden en danken we met elkaar voor de Bijbelstudie. Vervolgens krijg je wat informatie, bespreken we vragen over het thema en tussendoor staat vragen en delen vrij.

Informatie
Vrouwen hebben relaties nodig. Indien een vrouw niet de steun krijgt van vriendinnen, zal ze meer vatbaar zijn voor gevoelens van eenzaamheid. De meest sterke en onafhankelijke vrouw heeft vriendinnen nodig. Misschien denkt ze dat ze er geen tijd voor heeft, maar daarin vergist ze zich.
Vriendschappen helpen ons om te groeien en geven een veilige plek waar we ons aanvaard weten. Vriendschap geeft vertrouwen omdat je weet dat er iemand is die dichtbij wil zijn wanneer je haar nodig hebt.

Vragen

  1. Waarom is het zo moeilijk om hulp te vragen aan andere vrouwen? Wie bel je wanneer je het moeilijk hebt?

Over het algemeen zijn vrouwen meer verzorgend, gevoelig en intuïtief dan mannen. Meestal hebben ze meer oog voor relaties. Vrouwen hebben een natuurlijke nood aan vriendschappen.

  1. Wie waren je beste vriendinnen gedurende alle levensfasen? Wat waren dit voor soort meisjes?
  2. Wat gebeurde er met je vriendschappen na de middelbare school? Als ze vervaagden, wat was daarvan de oorzaak?
  3. Vriendschap is heel kostbaar, maar vrouwen kunnen in relaties ook wreed zijn. Waarom kunnen vrouwen soms zo hard zijn?
  4. Wat is voor jou de belangrijkste eigenschap van een goede vriendin?

Laten we de vriendschap tussen Naomi en Ruth bestuderen zodat ons meer duidelijk wordt welk doel de Heere heeft met vriendschappen. De vriendschap tussen Naomi en Ruth vind je in het Bijbelboek Ruth.

  1. Welke raad geeft Naomi aan haar twee schoondochters in Ruth 1: 8-13?
  2. Hoe was de relatie tussen Naomi en haar schoondochters volgens de verzen 9, 10 en 14?
  3. Wat zijn volgens Ruth 1: 16-17 de kenmerken van een diepe vriendschap?
  4. Lees de vier hoofdstukken van het boek Ruth en beschrijf de relatie tussen Ruth en Naomi en hoe hun vriendschap zich ontwikkelt.

Informatie
Het ontwikkelen van diepe vriendschappennieuwsflits38-2 vraagt tijd en inspanning. Er zal onkruid groeien in de tuin indien we de tuin niet wieden. Zo is het ook met vriendschap. Een mooie vriendschap wordt geplant, besproeid, gevoed, gesnoeid en verzorgd.

Kenmerken van vriendschap: verblijdt zich en treurt met je, heeft altijd lief, bemoedigt de ander, zorgt meer voor de vriend dan voor zichzelf, moedigt geestelijke groei aan, is loyaal, draagt de lasten van de vriend, roddelt niet, corrigeert in liefde, vergroot de fouten niet uit, helpt de ander.
Al de vorige kenmerken van vriendschap worden samengevat in Johannes 15: 12-13: “Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde, dan die zijn leven inzet voor zijn vrienden.” De Heere wil dat we binnen een goede vriendschap onszelf opgeven en ons overgeven aan de ander.

  1. Ervaar je soms dat de Heere je een ‘duwtje’ geeft om iemand beter te leren kennen? Vraag Hem wat goed is om te doen en bid om Hem om wijsheid.

Manieren om vriendschap te tonen zijn: bellen, een kaartje sturen, een wandeling maken, luisteren naar haar verhaal, samen bidden.
Vrienden verrijken ons leven. Ze geven inzicht in wie we zijn en wie we niet zijn. Zoals ijzer ijzer scherpt, zo helpen vrienden ons om te groeien.
Er kunnen ook ongezonde relaties ontstaan door met emotionele noden eerst naar je vriendin te gaan in plaats van naar de Heere of intimiteit met je vriendin te verkiezen boven intimiteit met je man.

We ontmoeten veel mensen op onze weg die zonder meer kennissen blijven. We ontmoeten anderen die we wat beter willen leren kennen, zonder dat we ons aan hen toevertrouwen. Maar ieder van ons heeft een goede vriendin nodig, die we volledig kunnen vertrouwen. Wees dankbaar indien je zo’n vriendin hebt. Voedt en versterkt deze relatie. Indien je geen goede vriendin hebt, vraag aan de Heere dat Hij je er één geeft.

We zijn aan het einde gekomen van de studieavond.nieuwsflits38-3 Natuurlijk was het lastig om de avond mee te beleven door het lezen van de woorden. Je miste de levendigheid door de afwezigheid van de groep, maar je kunt er een zelfstudie van maken, zodat, in ieder geval, de informatie tot je komt. Als je uitgebreider over ‘Waardevol vrouw-zijn’ wilt lezen of praten, mail me gerust.
Inhoud van de hele studiereeks:

Studie 1: Wat is Waardevol?
Studie 2: Wie ben ik?
Studie 3: Het is mijn lichaam
Studie 4: Verschillende levensfasen
Studie 5: Vrouwelijkheid
Studie 6: Seksualiteit
Studie 7: Vriendschap
Studie 8: Vrouw naar Gods beeld

Het boekje heet: ‘Waardevol vrouw-zijn’.