Nieuwsflits 36 Als uit de dood teruggekregen

Afgelopen zaterdag moest mijn collega Martinus met zijn vrouw naar het academisch ziekenhuis vanwege kortademigheid. Na een onderzoek keerden ze weer naar huis terug.

’s Middags keerden de klachten heviger terug, waarbij haar hartslag erg laag werd en haar lichaam ijskoud aanvoelde. Martinus bracht zijn vrouw met spoed naar het AZP. De artsen constateerden een probleem/ beschadiging aan een hartklep.
Martinus’ vrouw was stervende: nog geen 25 jaar oud. Het ging heel snel achteruit. Ze kon niet meer spreken, de bloedwaarden daalden tot 0 en er werd gevreesd dat ze elk moment de laatste adem uit zou blazen………

In zijn hevige ontsteltenis en verdriet sterkte Martinus zich in de Heere zijn God. Ook belde hij familie, leden van zijn thuisgemeente en ons als collega’s op om te bidden.

Hedenmorgen waren we getuigen van een groot wonder!
Martinus vertelde ons, het team van MAF, dat zijn voorganger, gemeenteleden en familieleden massaal op de knieën zijn gegaan; dat er een voordurend gebed opsteeg om het leven van zijn vrouw.
“God verhoorde, door genade, de gebeden”, zei hij. Als uit de dood, kregen hij en zijn twee kleine kinderen zijn vrouw weer terug. De temperatuur begon weer te stijgen, er kwam weer kleur op haar gezicht, de bloedwaarden stegen weer naar normale waarden, het hart begon weer rustiger te kloppen en toen het zuurstofmasker afgenomen werd, sprak ze weer! Iedereen; artsen, familie en omstanders moesten erkennen dat er een Godswonder gebeurd was, inclusief zijn ongelovige neef. Wat een indruk heeft dit gemaakt!
Met hem hebben we de Heere gedankt voor Zijn hulp en uitredding uit de benauwdheid.

Als gezin zongen we, als verwoording van onze verwondering en dank, psalm 30:2 en 3:

Mijn God, Gij hebt mij, op mijn klacht,
genezen en mijn smart verzacht!
Gij hebt mijn ziel, door angst beroerd,
als uit het graf weer opgevoerd.
Gij hebt het leven mij geschonken;
ik ben niet in den kuil gezonken.

Psalmzingt, Gods gunstgenoten, geeft,
geeft lof den Heer’, die eeuwig leeft:
Zijn vlekkeloze heiligheid
zij ter gedachtenis verbreid.
Een ogenblik moog’ ons doen beven,
zijn gunst verduurt een eeuwig leven.