Nieuwsflits 20 Bijbelconferntie Palumeu

Bijbelconferentie Palumeu

Verwachtingsvol heb ik ernaar uitgezien, de Bijbelconferentie op Palumeu. Wekenlang hebben we gewerkt aan de voorbereiding ervan. En dan heb ik het alleen nog maar over het werk van de SZV. De organisatie van de Bijbelconferentie zelf had nog veel meer voeten in aarde. De kerk moest veel groter worden. Gastenverblijven moesten er komen. Eten moest er voldoende zijn. En ga zo maar door.
Maandag 19 september was het zover. In alle vroegte vertrokken we met 2 vliegtuigen en al onze spullen om vanuit Palumeu alle gasten op te halen. 3 dagen vanaf zonsopkomst tot zonsondergang: vliegen, vliegen, vliegen. Daar komen ze: uit Kwamalasumutu, Sipaliwinini, Lawa, Apetina, Tepu. Overal komen ze vandaan, vanuit oosten en westen, vanuit het noorden en het zuiden, ja zelfs vanuit Brazilie komen ze aan om de grote werken Gods te horen.
Vrijdag is de eerste dag van de conferentie. Er staan 5 preken op de agenda. Ja, u leest het goed: 5! En dat zal zo doorgaan, zaterdag weer 5 en zondag de laatste dag van de conferentie zelfs 6 preken!
Als de hoofdvoorganger aan mij vraagt wanneer hij mij op het schema moet zetten, weet ik even niets te zeggen. Daar had ik niet op gerekend. Ik heb niets voorbereid. “Maar u hebt toch wel een boodschap van uw Zender?” vraagt hij mij. Ik stamel iets van: “als ik vrijmoedigheid heb, kom ik erop terug, dan hoort u het van mij”.

bijbelconferentie1De voorgangers preken ieder in hun eigen taal: Sranan Tongo, Wajana, Trio. Aan de linker- en rechterkant een vertaler. Zo komt het dat de gemiddelde preek al gauw 3x zo lang duurt, maar wel verstaanbaar in hun eigen taal. Ik zit bij Roy en Harrie, broeders die al 10 tallen jaren werken onder deze mensen. Als ik mijn wenkbrauwen optrek, omdat ik het niet volgen kan, wordt het ter plekke nog even kort vertaald door een van beiden, in Engels of Nederlands. Trouwens, het Sranan Tongo ga ik steeds beter volgen. De gekozen bijbelteksten komen uit de hele bijbel. Echt van kaft tot kaft wordt er gepreekt. De toepassingen die er gemaakt worden zijn vaak heel praktisch. Vlees wordt niet gespaard! Steeds wordt er gewezen op Jezus Christus, de enige Weg tot behoud!
Ik mag zelf ook ervaren gevoed en bemoedigd te worden. Later zal blijken hoe nodig dat is, als Satan na afloop van de conferentie in actie komt!

Tussen de diensten bijbelconferentie2door is er steeds een zanggroep van een dorp dat een ingestudeerd lied laat horen. Daar wordt door de anderen spontaan op gereageerd door mee te klappen. Veel verschil is er in talent, maar daar merk je niets van onder de Indianen. Ieders bijdrage wordt erg gewaardeerd.
Ik ben mijn ouders erg dankbaar, dat ik in Zuid-Afrika ben opgegroeid, gewend ben aan andere culturen, dat ze me over kerkmuren heen hebben leren kijken. Daar heb ik nu mijn profijt van. Door alle uiterlijke verschillen heen zie ik de wereldwijde Kerk van onze Heere Jezus Christus  ook hier.

Saillant detail tijdens de dienstenbijbelconferentie3: een slaapwaker. Of het een nieuw Nederlands woord is, weet ik niet, in ieder geval is het een man die ervoor waakt dat er niemand tijdens de dienst in slaap valt. Met behulp van een rietstok wordt de slaper weer tot luisteren gemaand. Erover nadenkend  kom ik tot de conclusie dat ik het een goede zaak vind. Nee, niet dat er mensen zitten te slapen tijdens de dienst. Schaamteloos zeg, slapen als de Koning der Koningen tot je spreekt! Maar dat je de kans niet krijgt, ook na 4 preken, je ogen ook maar een paar seconden te sluiten. Geweldig. Moet je eens bij ons om komen.

Tussen de diensten door, ‘s avonds en tijdens kerkvergaderingen krijg ik ruimschoots gelegenheid om met de voorgangers en ouderlingen van de verschillende dorpen kennis te maken. Zo leer ik veel mensen in korte kennen. De waardering voor SZV (of MAF zoals eigenlijk iedereen ons nog noemt) is erg groot. Maar er is ook kritiek. Kritiek op een aantal keuzen die er de laatste jaren gemaakt zijn. Maar ook adviezen en goede ideeёn. Langszamerhand wordt de nieuwe koers voor SZV helder. Mijn beeld waar het heen moet is dankzij deze conferentie weer wat scherper geworden.

Maandagochtend vroeg vertrek ik met de eerste vlucht terug naar de Zorg & Hoop, rechtstreeks op weg naar een nieuwe crisis in het bestaan van de Surinaamse Zendings Vliegdienst…..